FIRMA

„BulkLogistic” Sp. z o.o. to firma, oferująca usługi w zakresie dostaw materiałów płynnych.

Przewóz danych materiałów odbywa się przy użyciu różnego typu środków transportu. W zależności od zapotrzebowania i celowości logistycznej specjaliści firmy oferują naszym klientom optymalne schematy realizacji dostaw wyżej wymienionych materiałów.

Zazwyczaj, przewóz płynnych produktów dokonywany jest za pośrednictwem transportu samochodowego. W przypadku, gdy jest to nieopłacalne, lub niemożliwe z jakiejkolwiek innej przyczyny, proponujemy usługi w zakresie przewozu ładunku klienta za pośrednictwem kilku rodzajów środków transportu jednocześnie, tzn. multimodalnie.

W przypadku przewozu multimodalnego materiałów płynnych może zostać zaproponowanych kilka wariantów. Przewóz za pośrednictwem transportu samochodowego może zostać połączony z przewozem materiałów płynnych za pośrednictwem transportu kolejowego. Możliwe są również warianty przewozu ładunków drogą morską, przy jednoczesnej dostawie „door-to-door”, przy użyciu transportu samochodowego. W rzadkich przypadkach, gdy klient nie ma wyraźnie określonych wymagań dotyczących czasu realizacji dostawy, ale ogromną rolę odgrywa wartość surowca, staramy się stosować multimodalny wariant przewozu, wykorzystując przy tym, w charakterze optymalizacji główne morskie i ładunkowe terminale państw UE i WPN.

Oprócz logistyki materiałów płynnych, oferujemy również usługi konsultingowe w danym segmencie rynku transportowego i usługi w zakresie dzierżawy tank kontenerow.

„BulkLogistic” Sp. z o.o. to firma wieloprofilowa oferująca oprócz usług transportowo – spedycyjnych, następujące usługi: dzierżawę urządzeń (tank kontenery), konsulting w dziedzinie przewozów niebezpiecznych i bezpiecznych chemicznych i spożywczych materiałów płynnych, wsparcie informacyjne w wyborze sprzętu dla przedsiębiorstw operujących różnego rodzaju materiałami płynnymi.

W swojej działalności staramy się stosować racjonalne podejście do naszych partnerów i klientów. Klienci firmy zawsze mogą liczyć na terminową pomoc oraz informację o realnym stanie dostawy w kierunku międzynarodowym, o sytuacji na granicach, o trudnościach podczas odprawy ładunków z terminali ładunkowych i portów. Naszym partnerom oferujemy elastyczne warunki współpracy, dzięki którym każda ze stron będzie zainteresowana długotrwałym i obustronnie korzystnym podejściem do pracy.

Load More

Smart transport solution to strategia przyjęta w firmie  „BulkLogistic” Sp. z o.o..

Podczas przewozu materiałów płynnych bardzo często dochodzi do błędów, szczególnie, na terytorium państw byłego ZSRR. W związku z tym, pojawiają się problemy dotyczące zarówno środowiska naturalnego, jak i związane z poważnym naruszeniem zasad bezpieczeństwa podczas załadunku (wyładunku) materiałów płynnych. Biorąc pod uwagę doświadczenie w dostawach materiałów płynnych w krajach UE, opracowaliśmy innowacyjne podejście w zakresie realizacji przewozów takich ładunków.

Na czym polega dane podejście?

Podstawową zasadą jest wyjątkowa dbałość o warunki środowiska naturalnego. W ostatnim czasie wzrosła liczba katastrof przemysłowych.

Koncepcja Smart transport solution ma za zadanie poprawę warunków ekologicznych na miejscach załadunku (wyładunku) materiałów płynnych, obniżenie kosztów przewozu ładunków, sprzyjanie rozwojowi infrastruktury w przedsiębiorstwach i wsparcie informacyjne dla nowo powstających przedsiębiorstw.

Load More

Firma dba nie tylko o rozwój infrastruktury transportowej, ale i o ochronę przed możliwym zanieczyszczeniem terenów zakładów przemysłowych, miejsc przechowywania ładunku i obszarów przyległych. Dlatego też, naszą dewizą jest pojęcie Smart transport solution.

Realizujemy nie tylko przewóz materiałów płynnych, ale i prowadzimy monitoring w pobliżu przedsiębiorstw i terenów przemysłowych.

Dzięki temu wielostronnemu podejściu dążymy do poprawy nie tylko warunków ekologicznych na obszarach przemysłowych, ale i przedłużenia życia ludzi pracujących w zakładach.

Na życzenie klientów prowadzimy monitoring środowiska naturalnego wg następujących parametrów: badanie ścieków wylewanych przez zakłady przemysłu chemicznego, badanie gleby na obszarze przedsiębiorstw i terenach do nich przyległych pod kątem zanieczyszczenia metalami ciężkimi.

Pracownikom zakładów oferujemy elementarną analizę składu chemicznego włosów, mającą za zadanie podniesienie jakości życia, wyleczenie z chronicznych chorób, przedłużenie aktywnego i wieloletniego życia zawodowego, obniżenie ryzyka zachorowania na wiele chorób metabolicznych.

Na podstawie wyników badań znajdują zastosowanie rekomendacje w zakresie poprawy warunków ekologicznych i zdrowia ludzi pracujących w zakładach w szkodliwych warunkach. Wszystkie analizy przeprowadzane są w laboratoriach posiadających wszelkie niezbędne certyfikaty i spełniających wszelkie wymagane normy, z którym „BulkLogistic” Sp. z o.o. współpracuje od wielu lat.

Load More