KIERUNKI PRZEWOZOW

Nasza firma oferuje usługi w zakresie przewozu materiałów płynnych głównie w komunikacji międzynarodowej. Są to przede wszystkim przewozy w kierunku pomiędzy krajami UE i krajami Unii Celnej, oraz krajami byłego ZSRR. Podstawowy kierunek realizacji przewozów to przewozy z krajów UE do Federacji Rosyjskiej, Republiki Białoruś i na Ukrainę. Więcej szczegółów o kierunkach znajdą Państwo w rozdziałach:

Stosowanie multimodalnego typu transportu umożliwia rozszerzenie geografii, ponieważ w przypadku takich dostaw można uniknąć wielu barier biurokratycznych.

Dostawa realizowana jest wewnątrz wszystkich państw UE, z państw UE do europejskiej części Federacji Rosyjskiej i za Ural, do Republiki Białoruś, Gruzji, Mołdawii, na Ukrainę, do Azerbejdżanu, Armenii, Uzbekistanu, Kazachstanu oraz innych republik Azji Środkowej, oraz w kierunkach odwrotnych.

Z pomocą naszego przedstawiciela w Kanadzie, otwieramy dla naszych klientów nowe możliwości – to multymodalny transport plynnych produktow z UE i Rosji do Ameryki Północnej.

Load More

Dostawa za pośrednictwem cystern samochodowych realizowana jest z krajów UE do europejskiej części Federacji Rosyjskiej, na Ukrainę, do Republiki Białoruś, Mołdawii i Kazachstanu.

Load More