PROPOZYCJA WSPOLPRACY

Budowa jakiegokolwiek sprawnie funkcjonującego biznesu nie jest możliwa w oparciu tylko i wyłącznie o własne siły i zasoby. Dobrze o tym wiedząc, zawsze byliśmy otwarci na współpracę z firmami pracującymi w sektorze transportowym.

Jesteśmy otwarci na nawiązanie stosunków partnerskich z firmami oferującymi usługi trakingowe w dostawie kontenerów TEU, prywatnymi i państwowymi operatorami kolejowymi oraz terminalami i portami ładunkowymi operującymi kontenerami TEU.

Zawsze jesteśmy otwarci na współpracę z firmami ubezpieczeniowymi i leasingowymi, oraz producentami oprzyrządowania transportowego (tank kontenerow,cystern,doczepianych półwagonów, oprzyrządowania instalacyjnego do przechowywania materiałów płynnych i innych).

Dla średnich i małych firm transportowych WNP i UE mamy opracowany kontraktowy system współpracy, w ramach którego zapewniamy tym firmom odpowiednie oprzyrządowanie oraz zapewniamy gwarantowane objętości przewożonych ładunków na długoterminowej podstawie.

W przypadku tego wariantu firmy transportowe otrzymują gwarancje w zakresie terminowych opłat za oferowane usługi.

Bardziej szczegółową informację na temat tego typu współpracy oraz innych wariantów mogą Państwo uzyskać po skontaktowaniu się z jednym z naszych przedstawicielstw (KONTAKT).

Load More

Wielu naszych dużych klientów wymaga terminowej i sprawnej dostawy materiałów płynnych w większych ilościach pomiędzy zakładami znajdującymi się za granicą.

Jest to niemożliwe do zrealizowania bez współpracy z operatorami linii kolejowych różnych krajów, oferujących elastyczne warunki i precyzyjne terminy dostawy dla firm gwarantujących, objętości i ciągłość realizacji przewozu ładunków.

Dla państwowych i prywatnych operatorów linii kolejowych państw WNP i UE zapewniamy gwarantowane objętości materiałów płynnych na długoterminowej podstawie.

Bardziej szczegółową informację na temat współpracy mogą Państwo uzyskać po skontaktowaniu się z jednym z naszych przedstawicielstw (KONTAKT).

Load More

Średnim i małym terminalom ładunkowym proponujemy współpracę, w zakresie której nasi klienci (właściciele ładunków i właściciele tank kontenerow) będą obsługiwani przez dane przedsiębiorstwa.

Nasi klienci będą mogli tym samym mieć możliwość ograniczenia wydatków ponoszonych na obsługę i przeładunek kontenerów, a terminale mogą liczyć na zwiększenie obrotu masy ładunkowej.

Propozycje współpracy mogą Państwo składać na adres jednego z naszych przedstawicielstw (KONTAKT).

Load More