RODZAJE PRZEWOZONYCH PRODUKTOW

Oferujemy usługi w zakresie przewozu praktycznie wszystkich typów materiałów płynnych (z rzadkimi wyjątkami).

Nasza firma nie zajmuje się przewozem odpadów jądrowych, materiałów płynnych wymagających stałego podgrzewania do wysokich temperatur (powyżej +1800С) i innych produktów, wymagających do przewozu specjalnych jednostek transportowych.

Do grupy materiałów płynnych przewożonych przez naszą firmę za pośrednictwem transportu samochodowego oraz transportu multimodalnego należą:

1. Oleje roślinne;

2. Soki;

3. Masa kakaowa w formie płynnej;

5. Woda mineralna;

6. Koncentraty winne i wina;

7. Pochodne produkcji cukierniczej;

8. Produkty pochodzenia mlecznego i wiele innych

Load More

Podczas przewozu surowców chemicznych ze szczególną starannością należy zachować zasady bezpieczeństwa, biorąc pod uwagę czynniki zewnętrzne wpływające na przewożone ładunki.

Złożoność przewozu chemicznych surowców płynnych polega na braku zgodności przepisów prawnych różnych krajów i skomplikowanego procesu  czyszczenia po wyładunku.

Dla wielu niebezpiecznych chemicznych ładunków płynnych wymagane jest uzyskanie dokumentów zezwalających na przewóz tego typu ładunków, tzw.  dokumentów przewozowych (rozdział konsulting ).

Chemiczną grupę materiałów płynnych przewożonych przez naszą firmę za pośrednictwem transportu samochodowego oraz multimodalnego można podzielić na dwie podstawowe podgrupy:

niebezpieczne:

1.Produkty ropopochodne;

2.Rozpuszczalniki;

3. Kwasy i in.;

  – bezpieczne:

1. Oleje silnikowe;

2. Dyspersje lateksowe;

3. Parafina;

4. Smoły i wiele innych.

Load More

Dany typ ładunków jest najmniej wymagający pod względem zastosowania norm i standardów określonych w przepisach prawnych.

Jednakże również w danym przypadku, należy przestrzegać warunków termicznych przewożonych ładunków, w szczególności, na terytorium państw wchodzących w skład Unii Celnej, i innych krajów byłego ZSRR.

Do neutralnych materiałów płynnych przewożonych przez naszą firmę za pośrednictwem transportu samochodowego oraz multimodalnego zalicza się:

1. Ścieki zakładów tłuszczowych;

2. Gliceryna;

3. Nawozy organiczne;

4. Żywice naturalne i in.

Load More