TANK KONTENERY

Ważnym kierunkiem działalności naszej firmy stanowi sprzedaż, dzierżawa oraz współpraca przy obsłudze tank kontenerow.

Dany rodzaj oprzyrządowania w ostatnim czasie znalazł bardzo szerokie zastosowanie na całym świecie jako jednostka transportowa.

Jest to również bardzo dobra jednostka magazynowa dla surowców płynnych. Istnieją warianty autonomicznie podgrzewanych cystern kontenerowych z wyposażeniem pomiarowym w zakresie pomiaru wyładowanego towaru oraz wiele innych możliwości odnośnie ich zastosowania.

Nasi specjaliści współpracują przy wyborze nowych i używanych tank kontenerow wszystkich typów w celu zakupu lub długoterminowej dzierżawy, oraz zbadania na terytorium UE i WNP.

Zwracając się do naszej firmy klienci mogą liczyć na operatywną pomoc i współpracę w zakresie udzielania informacji o zakładach naprawy używanych tank kontenerow w krajach UE, Federacji Rosyjskiej, Republiki Białoruś, na Ukrainie i wielu innych krajach.

Więcej szczegółów znajdą Państwo w rozdziałach:

Zwracając się do naszej firmy mogą Państwo uzyskać wyczerpującą informację w zakresie operacji z tank kontenerami dla Państwa zakładu.

Należy brać pod uwagę, że istnieje wiele specyficznych produktów, dla których należy bardzo starannie dobierać odpowiedni typ tank kontenerow. W przypadku tank kontenerow kontenerowych będących już w użyciu, osobie nie będącej specjalistą bardzo trudno podjąć odpowiednią decyzję. Ponieważ nie zawsze znane są rodzaje wcześniej przewożonych w danych tank kontenerach produktów, istnieje ryzyko wyboru tank kontenera z uszkodzoną powłoką wewnętrzną, niezauważalną na pierwszy rzut oka.

W danym przypadku, proces korozji powłoki wewnętrznej uszkodzi lub całkowicie zniszczy zakupiony sprzęt już w pierwszy rok użytkowania.

Nasza firma nie tylko pomaga w prawidłowym wyborze tank kontenera, ale również okazuje wsparcie naszym klientom podczas przygotowania ładunku do przewozu zgodnie z międzynarodowymi zasadami przewozu ładunków (oznakowanie ładunków niebezpiecznych, udzielamy informacji o znajdujących się najbliżej miejsc wyładunku/załadunku zakładach naprawy i obsługi tank kontenerow).

Load More

Bardzo często, szczególnie, gdy nasi klienci uruchamiają nowe kierunki przewozów w kierunku międzynarodowym, powstaje kwestia lokalizacji najbliższej myjni w celu oczyszczenia tank kontenerow lub cystern samochodowych. Przecież nie na wszystkich myjniach można oczyścić zbiorniki w bezpośredniej bliskości od miejsca wyładunku. A długotrwałe przemieszczenie zabrudzonych zbiorników zawsze źle wpływa na opłacalność przewozu.

Często, zbyt późne oczyszczenie zbiorników powoduje uszkodzenie sprzętu. Specjaliści naszej firmy każdego roku prowadzą monitoring i aktualizację własnej bazy danych o myjniach cystern kontenerowych oraz cystern samochodowych.

Load More

Klienci, którzy zakupili lub też wydzierżawili za pośrednictwem naszej firmy tank kontenery, mogą liczyć na współpracę w zakresie organizacji planowanych przeglądów oraz napraw tank kontenerow zarówno w krajach UE, jak i na terytorium Federacji Rosyjskiej, Republiki Białoruś oraz Ukrainy.

Przy tym, w przypadku, gdy klient sam nie może odprowadzić danej cysterny kontenerowej na przegląd lub naprawę, nasza firma pomaga w jej transporcie do odpowiedniego zakładu naprawczego.

Load More

Nasza firma proponuje dzierżawę spożywczych i chemicznych tank kontenerow spełniających normy ISO różnych typów, jak również cysterny kontenerowe Swap Body o różnej pojemności z różnymi wariantami spustów, zgodnych z normami międzynarodowymi. Przy zawieraniu umowy dzierżawy staramy się współpracować z najlepszymi firmami ubezpieczeniowymi, oferującymi usługi ubezpieczeniowe w danej sferze.

Load More