Chemiczne

Podczas przewozu surowców chemicznych ze szczególną starannością należy zachować zasady bezpieczeństwa, biorąc pod uwagę czynniki zewnętrzne wpływające na przewożone ładunki.

Złożoność przewozu chemicznych surowców płynnych polega na braku zgodności przepisów prawnych różnych krajów i skomplikowanego procesu  czyszczenia po wyładunku.

Dla wielu niebezpiecznych chemicznych ładunków płynnych wymagane jest uzyskanie dokumentów zezwalających na przewóz tego typu ładunków, tzw.  dokumentów przewozowych (rozdział konsulting ).

Chemiczną grupę materiałów płynnych przewożonych przez naszą firmę za pośrednictwem transportu samochodowego oraz multimodalnego można podzielić na dwie podstawowe podgrupy:

niebezpieczne:

1.Produkty ropopochodne;

2.Rozpuszczalniki;

3. Kwasy i in.;

  — bezpieczne:

1. Oleje silnikowe;

2. Dyspersje lateksowe;

3. Parafina;

4. Smoły i wiele innych.