Dzierżawa

Nasza firma proponuje dzierżawę spożywczych i chemicznych tank kontenerow spełniających normy ISO różnych typów, jak również cysterny kontenerowe Swap Body o różnej pojemności z różnymi wariantami spustów, zgodnych z normami międzynarodowymi. Przy zawieraniu umowy dzierżawy staramy się współpracować z najlepszymi firmami ubezpieczeniowymi, oferującymi usługi ubezpieczeniowe w danej sferze.