Konsulting

Zwracając się do naszej firmy mogą Państwo uzyskać wyczerpującą informację w zakresie operacji z tank kontenerami dla Państwa zakładu.

Należy brać pod uwagę, że istnieje wiele specyficznych produktów, dla których należy bardzo starannie dobierać odpowiedni typ tank kontenerow. W przypadku tank kontenerow kontenerowych będących już w użyciu, osobie nie będącej specjalistą bardzo trudno podjąć odpowiednią decyzję. Ponieważ nie zawsze znane są rodzaje wcześniej przewożonych w danych tank kontenerach produktów, istnieje ryzyko wyboru tank kontenera z uszkodzoną powłoką wewnętrzną, niezauważalną na pierwszy rzut oka.

W danym przypadku, proces korozji powłoki wewnętrznej uszkodzi lub całkowicie zniszczy zakupiony sprzęt już w pierwszy rok użytkowania.

Nasza firma nie tylko pomaga w prawidłowym wyborze tank kontenera, ale również okazuje wsparcie naszym klientom podczas przygotowania ładunku do przewozu zgodnie z międzynarodowymi zasadami przewozu ładunków (oznakowanie ładunków niebezpiecznych, udzielamy informacji o znajdujących się najbliżej miejsc wyładunku/załadunku zakładach naprawy i obsługi tank kontenerow).