Neutralne

Dany typ ładunków jest najmniej wymagający pod względem zastosowania norm i standardów określonych w przepisach prawnych.

Jednakże również w danym przypadku, należy przestrzegać warunków termicznych przewożonych ładunków, w szczególności, na terytorium państw wchodzących w skład Unii Celnej, i innych krajów byłego ZSRR.

Do neutralnych materiałów płynnych przewożonych przez naszą firmę za pośrednictwem transportu samochodowego oraz multimodalnego zalicza się:

1. Ścieki zakładów tłuszczowych;

2. Gliceryna;

3. Nawozy organiczne;

4. Żywice naturalne i in.