Obsługa

Klienci, którzy zakupili lub też wydzierżawili za pośrednictwem naszej firmy tank kontenery, mogą liczyć na współpracę w zakresie organizacji planowanych przeglądów oraz napraw tank kontenerow zarówno w krajach UE, jak i na terytorium Federacji Rosyjskiej, Republiki Białoruś oraz Ukrainy.

Przy tym, w przypadku, gdy klient sam nie może odprowadzić danej cysterny kontenerowej na przegląd lub naprawę, nasza firma pomaga w jej transporcie do odpowiedniego zakładu naprawczego.